ORIENTACYJNY CENNIK USŁUG KANCELARII Obsługi Księgowo-płacowej IRMAWIT Sp. z o.o. podany w cenach netto

 

USŁUGI KSIĘGOWE:

W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI POZYCJI* PODLEGAJĄCYCH KSIĘGOWANIU ORAZ FORMY PRAWNEJ I PODATKOWEJ PODMIOTU:

L.p. Rodzaj ewidencji Do 20 pozycji Powyżej 30 do 80 pozycji Powyżej 80 pozycji
1. KSIĘGI HANDLOWE od 500,00 PLN** od 800,00 PLN od 1 200,00 PLN***
2. KPiR, RYCZAŁT, INNE
UPROSZCZONE EWIDENCJE
od 220,00 PLN od 500,00 PLN od 800,00 PLN
3. APTEKI WIĘKSZYCH ROZMIARÓW
- KSIĘGI HANDLOWE
- - od 2 000,00 PLN
4. APTEKI STANDARDOWYCH ROZMIARÓW
- KSIĘGI HANDLOWE
- - od 1 300,00 PLN
5. APTEKI - KPiR - - od 800,00 PLN
* Pozycja podlegająca księgowaniu to każdy dokument wprowadzony do systemu księgowego (oryginalne faktury VAT zakupu i sprzedaży, rachunki, wyciągi bankowe, raporty kasowe, polecenia księgowania niezbędne do prawidłowego rozliczenia)

** Cena 500,00 PLN proponowana jest dla spółek rozpoczynających działalność gospodarczą przez pierwsze kilka miesięcy ich funkcjonowania przy czy ilość dokumentacji podlegającej księgowaniu w miesiącu nie może przekroczyć 20 pozycji oraz działalność jest prowadzona na terenie Polski

*** Dla tej grupy Klientów w cenie za obsługę wliczony jest uproszczony bilans i rachunek zysków i start sporządzony z naszego systemu księgowego, w trakcie roku, na życzenie Klientabr

Ceny w każdym powyższym przypadku uzależnione są również od rodzaju wykonywanej działalności i innych kryteriów takich jak:
handel, usługi, produkcja,
działalność na terenie kraju, działalność UE (WNT, WDT), działalność poza UE (IMPORT, EXPORT),
sposób prezentacji rachunku wyników w księgach handlowych: układ kalkulacyjny, układ porównawczy,
liczba wspólników w spółkach osobowych,
liczba zatrudnionych pracowników etat, umowy cywilno-prawne
W powyższych kwotach zawarta jest pełna obsługa kadrowo-płacowa z ZUS i PIT4 do 3 (trzech) pracowników etatowych i zleceniobiorców łącznie wliczając prowadzącego(-ych) działalność gospodarczą. Ponad tę ilość cena jest ustalana według poniższej tabeli:


L.p. Rodzaj zatrudnienia Cena
1. PRACOWNICY ETATOWY 44,00 zł* / za osobę
2. UMOWY CYWILNO - PRAWNE 22,00 zł / za osobę
* Stawka za osobę ustalona dla pracownika zatrudnionego w danym podmiocie ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym w podstawowym systemie czasu pracy. Stawka dla wynagrodzeń zmiennych - prowizyjnych, godzinowych oraz w innych systemach czasu pracy jest ustalana indywidualnie z Klientem. Przy ustaleniu w/w stawki za obsługę miesięczną 1 pracownika bierzemy pod uwagę również ilość zatrudnionych ogółem w danym podmiocie.
L.p. Rodzaj zatrudnienia cena
1. ZAMKNIĘCIE ROKU PODATKOWEGO (BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, INFORMACJA DODATKOWA) - dla ksiąg handlowych dla podmiotów niepodlegających badaniu - np. sp. z o.o. *
2. ZAMKNIĘCIE ROKU PODATKOWEGO (BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, INFORMACJA DODATKOWA, CASH FLOW, ZEST. ZMIAN W KAP. WŁ.) - dla ksiąg handlowych - dla podmiotów podlegających badaniu - np. S.A. **
3. PIT-Y ROCZNE DLA JEDNOOSOBOWYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH
I SPÓŁEK OSOBOWYCH
Od 100,00 PLN za rozliczenie
4. BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DLA POTRZEB BANKÓW I INNYCH INSTYTUCJI SPORZĄDZANYCH NA DOKUMENTACH INNYCH NIŻ SYSTEMU KSIĘGOWEGO IRMAWIT Od 300,00 PLN***
5. DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZEZ URZĘDY STATYSTYCZNIE /NP. F-01, DG-1, RF-01, Z-05,
ZD-5, Z-10, H-01, KZ, SP
Od 80,00 PLN
6. REALIZACJA PŁATNOŚCI ZA KLIENTA ****
7. SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI DO KRS AKTUALIZACYJNEJ Od 500,00 PLN
8. SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI DO KRS PRZY SKŁADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WRAZ Z ODPOWIEDNIĄ WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ***** Od 1000,00 PLN
9. ROZLICZANIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Od 50,00 PLN
10. ROZLICZANIE PFRON, F.SOCJALNY Od 100,00 PLN
11. INTRASTAT Od 100,00 PLN
12. OBSŁUGA KONTROLI US, ZUS WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM DOKUMENTÓW TRWAJĄCA DO 3 DNI 300,00 PLN
13. OBSŁUGA KONTROLI US, ZUS WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM DOKUMENTÓW TRWAJĄCA POWYŻEJ 3 DNI ******
14. OBSŁUGA BIEGŁEGO REWIDENTA *******
15. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O ZWROT VAT WRAZ Z OBSŁUGĄ KONTROLI US 300,00 PLN
16. BADANIA LEKARSKIE wstępne i okresowe Od 80,00 - 120,00 PLN
17. SZKOLENIA BHP wstępne i okresowe Od 80,00 - 120,00 PLN
18. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO - BIUROWA ZWIĄZANA Z PROWADZENIEM KORESPONDENCJI, DOKUMENTACJI POCZTOWEJ Od 50,00 PLN
19. KONSULTACJA KSIĘGOWA, KADROWO - PŁACOWA PODMIOTU NIEOBSŁUGIWANEGO PRZEZ IRMAWIT Od 150,00 PLN
20. OBSŁUGA JPK od 50,00 PLN
21. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW OD DNIA BILANSOWEGO
Koszt liczony za każde pudełko formatu A3 - maksymalny okres przechowywania 6 miesięcy
od 5,00 PLN
22. INNE USŁUGI USTALANE INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGAŃ KLIENTA
np. Dodatkowe ewidencje pozabilansowe na życzenie Klienta
od 100,00 PLN
* Jednomiesięczne wynagrodzenie ustalone za miesiąc grudzień roku obrachunkowego

** 150% wynagrodzenia ustalonego za miesiąc grudzień roku obrachunkowego

*** W każdym przypadku cena ustalana jest indywidualnie z Klientem

**** W każdym przypadku cena ustalana jest indywidualnie z Klientem - zależy od ilości i zakresu zleconych transakcjin np. tylko wynagrodzenie i podatki, wszystkie płatności

***** Dla podmiotów podlegających obligatoryjnemu wpisowi do KRS

****** W każdym przypadku cena ustalana jest indywidualnie z Klientem

******* 30% wynagrodzenia ustalonego za miesiąc grudzień roku obrachunkowego

Podane ceny aktualizowane będą co rok o stopę inflacji - jednak nie wyżej niż o ogłaszany przez Prezesa GUS wskaźnik wzrostu cen.

 Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniajac ustawienia przegladarki.